Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,

i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

j) Uyarı işaretleri,

k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

l) Temizlik ve düzen,

m) Yangın olayı ve yangından korunma,

n) Termal konfor şartları,

o) Ergonomi,

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

r) İlk yardım, kurtarma.

-Çalışanlarınıza en yüksek standartlarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir.

-Yasa zorunlu tutmamasına rağmen ilerde bir denetim veya soruşturmada sorun yaşamamak için tüm eğitimlerimiz görsel olarak kayıt altına alınır ve arşivlenir.

-Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri ve İş yerine özgü riskler Eğitimlerinde test usülü sorular sorulur ve eğitimler değerlendirilir,arşivlenir.