İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanının görevleri:

 • Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak eğitimler vermek
 • Acil Durum Planlarının ve Acil Durum Krokilerinin kontrolü
 • Acil Durum Tatbikatlarının planlanması ve takibi
 • Onaylı Defterin hazırlanması ve doldurulması
 • İSG Yıllık Çalışma Planı’nın hazırlanması
 • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
 • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gerekiyorsa (çalışan sayısı 50 nin üstünde olan yerlerde zorunludur) kurulması için rehberlik yapmak ve çalışmalara katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Alt işveren varsa denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • İSG Talimatlarını hazırlamak
 • Kullanılması gereken Kişisel koruyucu Donanımların belirlenmesi, çalışana verilmesi ve kullandırtılması ile ilgili işverene danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları ve elektrikli ekipmanlar gibi, Periyodik kontrol edilmesi gereken ekipmanların periyodik kontrollerinin planlanması ve takibi (istenilmesi halinde yapılması)
 • Kazı işleri, enerjili işler, parlayıcı patlayıcı ortamlar, kapalı alanlar,yüksekte çalışmalar gibi riskli çalışmalar için Çalışma İzin Formu hazırlamak.

– İş Sağlığı ve güvenliği kanunun en fazla sorumluluk yüklediği iş sağlığı ve güvenliği personeli iş güvenliği uzmanıdır.Ortak Sağlık Güvenlik Birimimizde her biri alanlarında uzmanlaşmış bölgenin en tecrübeli iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır.Kadromuzda bulunan her biri farklı lisans mezunlarından olması özellikle tercih edilmiş iş güvenliği uzmanlarımızla haftalık toplantılar yaparak bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılır iş yerlerinde karşılaşılan risklerle ilgili elektrik mühendisi,makine mühendisi,inşaat mühendisi ve emekli iş müfettişinden oluşan danışmanlarımızdan fikirler alınır.Mevzuatla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı danışma hattı 170 e sorular sorularak en doğru bilgilere ulaşılır.