İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yeri hekimlerinin görevleri:

  • Risk Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve İyileştirme faaliyetlerinin takibi
  • İş yerinde çalışma koşullarından ötürü oluşabilecek meslek hastalığı riskleri varsa belirlemek bu konuda iş verene rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • İSG Yıllık Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
  • Yıllık İSG Eğitim Planı’nın hazırlanması ve takibi
  • İşyerindeki sağlık gözetimi ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
  • Kullanılması gereken Kişisel koruyucu Donanımların belirlenmesi
  • Sağlık konularında çalışanlara eğitim vermek
  • Çalışanları sağlık sorunlarına göre ilgili birimlere yönlendirmek
  • Gereken durumlarda ilaç yazmak.

Avrupa,Amerika gibi personel sağlığı konusunda çok yüksek standartlardaki ülkelerdeki meslek hastalığı oranı 1000 çalışanda yaklaşık 8 dir.Buna göre bu ülkeler standartında olduğumuz kabul edilse dahi yaklaşık 120.000 meslek hastalığı vakkamız olduğu tahmin edilmektedir.Tanı konulmuş sayının 1.000 gibi rakamlarda olmasının yüzbinlerin yaşadığı sağlık rahatsızlıklarının aslında çalıştığı işten kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır.İş yeri hekimliği işte burada çok önemli bir görev üstlenmektedir.Biliyorsunuz ki erken teşhis tedavi kadar önemlidir.

    * Hizmet alınan hekimin iş yerine gelmediği iş yerleri ilerde açılabilecek tüm davalardan direk sorumlu tutulacaklardır.