Hizmet aldığınız iş yeri hekiminin iş yerinize gelmemesinin hukuki sonuçları çok ağır olmaktadır.Oluşabilecek iş kazalarında veya meslek hastalığı davalarında personellerinizin sorgulanması sonucunda iş yerinizde gerçekten doktor gelmediğinin kanıtlanması durumunda çok ağır tazminatlarla karşılaşırsınız.Tüm iş yerlerinde;Çalışanlar iş yerlerine o iş yerinin yetkili iş yeri hekiminden onaylı ‘çalışabilir’ raporu almadan iş başı yaptırılamaz.İşe girişi yaptırılan her çalışan iş veren sorumluluğunda sağlıklı kabul edilebilir.Ayrıca çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir tüm çalışanlar periyodik sağlık muayenesinden geçirilmek zorudadır.Bu konularda geniş imkanlarımızla hizmetinizdeyiz.

İşe giriş muayeneleri düzenli yapılmayan iş yerinde işe yeni başlayan personel hukuki olarak sağlıklı kabul edilecektir.Bu tür iş yerlerinde yeni başlayan personel var olan sağlık sorununun yeni oluştuğunu ya da geliştiğini idda etme hakkına sahiptir.

Zamanı geldiğinde periyodik muayeleri ilkeli yapılmayan iş yerlerindede oluşabilecek mesleki hastalığa erken teşhis konulamamaktadır.Bu da hastalığın büyümesine sebep olabilmektedir.