6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; “çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.” yapılmadığı takdirde çalışan istihdam ettiği  her ay için hatırı sayılır bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da belirtildiği gibi Risk değerlendirmesinin yapılmış olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilere risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle de yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi; Kısacası risk analizi İşyerlerin büyüklüğü ve küçüklüğüne bakmadan, iş kolu ve sektörAYIRT etmeden, Tehlike sınıfı gözetmeden risk değerlendirme adımları,tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlamakla başlar aşağıdaki gibi devam eder ve size teslim edilir.

  • Riskleri belirleme ve analiz etme
  • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  • Dokümantasyon.